Stichting
Niet Normaal INT

English

EN

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het (doen) reizen van ervaringstentoonstellingen op het grensvlak van design, kunst en wetenschap, met de ambitie diverse publieksgroepen te mengen, maatschappelijke discussies op gang te brengen en bij te dragen aan een betere wereld. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan
ROBOT LOVE, geïnitieerd en georganiseerd door de Stichting Niet Normaal, wordt artistiek geleid door Ine Gevers. ROBOT LOVE onderzoekt de band tussen mens en robot. Er wordt veel geïnvesteerd in mensen ‘robotproof’ maken, maar we vergeten hoe belangrijk het is dat robots en AI ‘human aware’ worden. ROBOT LOVE verwelkomt robots en AI als nieuwkomers die veel moeten leren. Mensen kunnen hen coachen. Dat vereist aandacht, zorg en vooral liefde. ROBOT LOVE biedt een up close & personal with robots ervaring. Op die manier delen bezoekers liefde met robots. ROBOT LOVE verleidt het publiek met dit veelbesproken onderwerp en brengt de theorie in de praktijk. ROBOT LOVE prikkelt met vragen als: zijn we meester of worden we slaaf? Of moeten van deze tweedeling af en nadenken over samenwerken? Gaan we liefde en aandacht uitbesteden aan robots? Of gebruiken we AI om bij onszelf te rade te gaan? Zijn we rationele machines, gericht op eigen gewin, of worden we empathische cyborgs? Wordt aandacht schaars of vinden we via robotisering en AI manieren om liefde evenredig te verdelen? Robotisering daagt ons uit na te denken over wie wij zijn en wie wij gaan worden.

ROBOT LOVE Eindhoven 2018 vond plaats in de Campina Melkfabriek Eindhoven van 15 september tot 2 december 2018. Er was internationale (media) aandacht en reeds tijdens de opening werden er voorstellen gedaan om ROBOT LOVE internationaal te laten reizen. Deze aanvulling op de website is bedoeld om het internationaal reizen van ROBOT LOVE te onderzoeken en realiseren.

  • Bestuur samenstelling
  • voorzitter, secretaris, penningmeester


  • Bestuur
  • — Paulien Osse, bestuurder / oprichter Wage Indicator, www.loonwijzer.nl
  • — Johan Kolsteeg, assistent professor cultureel ondernemerschap, RUG, www.rug.nl
  • — Jorge Alves Lino, Lector Toegepaste Wetenschappen, Fontys Universiteit, www.alveslino.com


  • Bestuurswerk is onbezoldigd